Raaka-aineemme

Kuuran ydin piilee keskellä Suomen sydänmaita – suomalaisten perheiden omistamissa metsissä. He hoitavat metsiään pitkäjänteisesti ja vastuullisesti ja tätä raaka-ainetta käytämme tekstiilikuidun valmistukseen.

Raaka-ainelupauksemme

100 % sertifioitu

Raaka-aineemme on peräisin sertifioiduista suomalaisista metsistä.

Perheiden omistamat

Kaikki puu on peräisin suomalaisten metsänomistajien metsistä. He omistavat lähes kaksi kolmasosaa Suomen metsistä.

Hiilinielu

Puuston kokonaismäärä Suomessa kasvaa vuosi vuodelta, minkä ansiosta metsämme ovat merkittäviä hiilinieluja.

Metsäinen maa

Metsät peittävät 75 prosenttia Suomen pinta-alasta, mikä on eniten Euroopassa.

Monimuotoisuus

Sertifioinnin vaatimusten mukaisesti turvattu monimuotoinen metsäluonto on koti
20 000 eliölajille ja virkistyspaikka ihmisille.

Swipe Left

Tuotteen ominaisuudet

Ympäristövastuu ja kiertotalous ovat Kuuran® ytimessä. Ainutlaatuinen tekstiilikuitumme vie maailmaa kohti kestävämpää huomista tarjoamalla tekstiiliteollisuuden eri tarpeisiin vaihtoehdon, joka ei tee kompromissia ympäristöystävällisyyden ja laadun suhteen.

Kuuran tuoteominaisuudet

Jäljitettävyys

Kuitu on sataprosenttisesti jäljitettävissä metsään saakka.

Kierto

Kierrätettävä kuitu ja suljettu tuotantoprosessi.

Biohajoavuus

Kuitu koostuu luonnollisista, biohajoavista hiilihydraateista.

Läheltä hankittu

Puu on peräisin metsästä, joka sijaitsee 100 kilometrin säteellä tekstiilikuidun tuotantopaikasta.

Vastuullisuus

Kilpailuetuina ekologinen, eettinen ja sosiaalinen vastuullisuus.

Swipe Left

Prosessi

Metsästä tehtaalle

Uusiutuva, sertifioitu ja kestävästi kasvatettu raaka-aine ja ainutlaatuinen tuotantoprosessi. Lähde Kuura-kuidun jäljille.

Lue Lisää